Dodání a montáž poměrových měřidel na topná tělesa včetně následného servisu

Elektronický indikátor topných nákladů E-ITN 3.xx s integrovaným rádiovým vysílačem

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA - chci vědět víc!

Přístroj E-ITN 30.xx je určen pro rozdělování nákladů na vytápění místností s otopnými tělesy. Doporučená oblast instalace – na jednotrubkových horizontálních nebo vertikálních otopných soustavách a dvoutrubkových otopných soustavách s nejnižší střední projektovanou teplotou teplonosné látky větší nebo rovnou 35°C nebo 55°C (dle typu E-ITN) a nejvyšší střední projektovanou teplotou teplonosné látky menší nebo rovnou 90°C. Odečet naměřených dat je prováděn přímo pracovníkem rozúčtovací firmy s pomocí mobilní přijímací jednotky přede dveřmi bytu.
Zobrazit podrobnější informace | návod k používání

Elektronický indikátor topných nákladů E-ITN 10.7

Přístroj E-ITN 10.7 je dvousnímačový indikátor určený pro rozdělování nákladů na vytápění místností s otopnými tělesy především v bytových a nájemních domech. Doporučenou oblastí instalace jsou budovy s dvoutrubkovou otopnou soustavou a budovy s jednotrubkovou horizontální nebo vertikální otopnou soustavou.
Zobrazit podrobnější informace | návod k používání

Zobrazit veškerý nabízený sortiment poměrových měřidel Metra

zpět na seznam služeb