Služby

Správa nemovitostí
Rozúčtování tepla, teplé vody a studené vody a ostatních služeb
Dodání a montáž poměrových měřidel na topná tělesa včetně následného servisu
Dodání a montáž bytových vodoměrů včetně cyklického ověřování měřidel a následného servisu
Dodání a montáž patních a kompaktních měřidel tepla včetně cyklického ověřování měřidel
Dodání a montáž fakturačních měřidel na TUV včetně cyklického ověřování
Rekonstrukce rozvodů vody
Rekonstrukce kanalizace
Rekonstrukce rozvodů tepla
Rekonstrukce rozvodů plynu
Rekonstrukce plynových kotelen
Provádění regulací ústředního topení včetně vyvážení topné soustavy
Provádění regulací teplé vody včetně vyvážení
Dodání a montáž tepelných čerpadel